De hichte beklimme wy

Amanda Gorman, oerset troch Friduwih Riemersma

Ien wike nei ferskining útferkocht en in twadde printinge!

Synopsis

Amanda Gorman wûn de wrâld foar har mei it ynhuldigingsgedicht foar presidint Biden: in pleit foar rassegelikens en yntegraasje. It spoken word-fers is sierlik, flot en fol fjoer – it ropt op om te hanneljen. Friduwih Riemersma sette it fers oer nei it Frysk, mei Michelle Samba as kulturele meilêzer.

Amanda Gorman
De hichte beklimme wy
(The hill we climb)
Oersetter: Friduwih Riemersma
Mei foaropwurden fan Sietske Poepjes en Oprah Winfrey
12 febrewaris 2022
Utjouwerij DeRyp
Priis € 10,00 (eks. ferstjoerderskosten)
Mear ynformaasje en bestellingen: e-mail Utjouwerij DeRyp

De dokumintêre ‘Lost in translation’ rekonstruearret it oersetten fan ‘The hill we climb’ en it opskuor dat dat joech (Argos Medialogica, útstjoerd op snein 19 desimber 2021).